บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด www.ntec.co.th เป็นบริษัทก่อสร้างที่มีประสบการณ์ทั้งการออกแบบ และก่อสร้างเขื่อนกันดิน และเขื่อนกันน้ำมาเป็นเวลากว่า 15 ปี สามารถทำการออกแบบ และก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่โรงงานเดิม ที่อาจมีพื้นที่คับแคบ

           จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาในปี 2554 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมภาคโรงงาน  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายซ้ำซาก บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด ใคร่ขอเสนอการบริการออกแบบและก่อสร้างเขื่อน ป้องกันน้ำท่วม  ซึ่งจะเป็นรูปแบบสำหรับการก่อสร้างเขื่อนใหม่ และทำการเสริมรั้วเดิมที่มีอยู่เพื่อป้องกันน้ำท่วม  100%

          ทั้งนี้หากท่านมีความสนใจที่จะทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ติดต่อได้ที่ คุณสุภาพร         โทร.0-2748-1398 ต่อ 124 โทรสาร 0-2748-1248 E-mail : supaporn@ntec.co.th พร้อมกรอกข้อมูลส่วนเกี่ยวข้องส่งกลับมายังบริษัท  เพื่อจัดส่งวิศวกรเข้าหารือร่วมกับทีมงานท่าน

          บริษัทฯ เองเชื่อว่าการลงทุนป้องกันตนเองของกิจการของท่านเป็นเรื่องที่คุ้มค่ากว่า ในการที่จะรอปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น 

 


ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท

ntec past experience

 

แนวคิดในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมและการเสริมความมั่นคงรั้วโครงการ


Last Updated (Friday, 24 April 2015 15:48)